Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Nhờ các anh hỗ trợ dùm em vấn đề sau:

Em muốn in báo cáo nội trú từng khoa nhưng trong phần báo cáo em không thấy nhập tên khoa vào đâu để tách riêng từng khoa. Em chỉ thấy có tên phiếu khảo sát nội trú thôi. khi em nhập từ ngày đến ngày thì cho kết quả luôn tất cả các khoa.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Hiện tại phần mềm chưa hỗ trợ in báo cáo riêng lẻ cho từng khoa. Tuy nhiên, bạn có thể lấy báo cáo từng khoa bằng cách xuất ra file excel nhé.

Chi tiết bạn có thể xem hướng dẫn tại đây: http://chatluongbenhvien.vn/khao-sat-hai-long/thao-luan/trich-xuat-du-li...

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 20

Thứ năm, Tháng 4 23