Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Đơn vị đã cập nhật thông tin như vẫn thấy báo lối. Xin hỗ trợ để đơn vị thực hiện đúng yêu cầu, hoàn thành đúng tiến độ. Chân thành cám ơn!

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Updates and comments

Your profile picture

»

Assigned to:»
Hỗ trợ KT
Your profile picture

Xin chào,

Theo như kiểm tra thì bệnh viện mình đã cập nhập hoàn tất thông tin rồi nhé.

Trạng thái:
Open
»
Closed