Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Đơn vị đã được đổi tên thành Trung tâm Y tế huyện Phú Lương từ 01/7/2018. Vừa qua đơn vị đã thực hiện khai báo thông tin theo CV 1534 và báo cáo theo CV1533. Tuy nhiên khi đăng nhập vẫn mang tên Bệnh viện đa khoa huyện Phú Lương và hiển thị thông báo BV chưa cập nhật đủ thông tin (như ảnh). đơn vị đã xem lại hướng dẫn nhưng khi đăng nhập phần mềm thì trên màn hình không hiển thị nội dung như hình để chọn và thực hiện bước 2. Trang82bvpl@gmail.com. 0835182258