Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Kính gửi bộ phận kỹ thuật,

Tôi công tác tại bệnh viện đa khoa khu vực cam ranh.

Trong quá trình nhập phiếu khảo sát trực tuyến, có 1 phiếu lập lại 2 lần (phiếu khảo sát ngoại trú số 2 của quý 2/2019). Bây giờ tôi muốn bỏ bớt 1 lần nhập phải thực hiện như thế nào?

Cảm ơn./.