Thông tin yêu cầu
Trạng thái
pending
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Em ở Trung Tâm Y tế Huyện Kim Thành - Tỉnh Hải Dương. 

Em muốn hỏi bên phần mềm quản lý chất lượng là Mẫu 04,Mẫu 05,Mẫu 06. muốn in mẫu phiếu khảo sát : đó thì lấy fire in ở đâu ạ?.

Cám ơn bên quản lý phần mềm rất nhiều.