Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Ý kiến phản hồi được hỗ trợ theo thời gian

Loại hỗ trợ

Thứ sáu, Tháng 2 7

Thứ năm, Tháng 2 6

 • Your profile picture
  9:07sa

  Xin chào, bệnh viện mình đang thực hiện khảo sát và nhập liệu. Tuy nhiên khi chọn kiểu khảo sát có chút băn khoăn. Hiện tại trên phần mềm có nhiều kiểu khảo sát, trong đó có 2 kiểu liên quan đến bệnh viện tự làm:

  1. Khảo sát thường quy trong năm

  2. Khảo sát do đoàn kiểm tra nội bộ thực hiện

  Có thể nói rõ cho mình biết phân biệt hai kiểu này như thế nào không?

  Vì hằng năm bệnh viện mình đều thực hiện khảo sát hài lòng bệnh nhân thường quy và do 1 nhóm người thực hiện. nên BV chọn "khảo sát thường quy trong năm". Tuy nhiên cuối năm thì bộ y tế yêu cầu đổi toàn bộ thành "Khảo sát do đoàn kiểm tra nội bộ thực hiện",nên nhân viên phải vào đổi lại từng phiếu đã khảo sát, tuy nhiên theo bệnh viện mình thì hai loại là 1. 

  Vậy phải chọn kiểu nào cho phù hợp? Cách phân biệt như thế nào?

  Cảm ơn!

Tài liệu và Công văn liên quan QLCL&ATNB

Loading widget...
No files to show
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV