Click vào đây để Báo cáo trực tuyến CV875 V/v báo cáo tình hình KCB cho người nước ngoài

Hỏi tổ/phòng QLCL để có tài khoản đăng nhập vào trang báo cáo. Gọi ngay hỗ trợ kỹ thuật nếu cần 0937 664 443! Xin cảm ơn.

Tải về Công văn bản pdf đã ký hoặc bản word

Tài liệu và Công văn

Loading widget...
No files to show
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}

Hướng dẫn phần mềm KTĐG CLBV, Đánh giá viên

Các hỗ trợ gần đây

Hôm nay, Tháng 8 20

Thứ năm, Tháng 8 15

Thứ tư, Tháng 8 14

Thứ năm, Tháng 8 1