1. Đăng nhập phần mềm (đối với người đã có tài khoản)

Truy cập trang chủ:  http://tieuchi.chatluongbenhvien.vn/     

Nhấp chuột trái tại góc trên bên phải người sử dụng chọn Đăng nhập

Nhập tên người dùng vào ô Tên người dùng: Abcd        

Nhập mật khẩu vào ô Mật khẩu: xxxxxxx                      

Chọn Đăng nhập

Hình 1.1 Trang chủ của phần mềm       

Hình 1.2 Trang đăng nhập

2. Tra cứu Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (Phiên bản 2.0)

2.1. Trang tra cứu chung

Trước khi vào trang tra cứu ta dùng chuột trái chọn vào dòng chữ Tra cứu và Góp ý Bộ tiêu chí 

Hình 2.1a Trang tra cứu thông tin Bộ tiêu chí

Để tra cứu một thông tin nào đó trong bộ tiêu chí ta dùng bộ lọc đã được thiết kế trong phần mềm ở ô Mã số (ví dụ: cần lọc Phần, Chương, hay Tiểu mục nào ta chỉ cần đánh mã số của mục đó vào ô Mã số và chọn dòng chữ Áp dụng, khi đó chương trình sẽ hiện lên những thông tin đáp ứng với yêu cầu lọc ở ô Mã số).

Hình 2.1b Bộ lọc của trang tra cứu Bộ tiêu chí

2.2. Trang tra cứu khi đang xem, góp ý từng mục

Thao tác để tra cứu thông tin chi tiết của một Phần, một Chương hay một Tiểu mục cụ thể nào đó, ta dùng chuột trái chọn vào dòng chữ của Phần, Chương hay Tiểu mục, phần mềm sẽ chuyển về trang thông tin chi tiết của nội dung ta đã chọn.

Trong mỗi mục sẽ có giao diện như bên dưới.

Cột bên phải là mục lục các tiểu mục, tiêu chí. Hãy nhập mã số tìm kiếm các mục thích hợp như hướng dẫn 2.1. 

Hình 2.2a Trang thông tin chi tiết của Phần

 

Hình 2.2b Trang thông tin chi tiết của Chương

 

Hình 2.2c Trang thông tin chi tiết của Tiêu chí

 

Hình 2.2d Trang thông tin chi tiết của Tiểu mục

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

  1. Phần mềm Khảo sát hài lòng
  2. Bằng chứng chất lượng theo 83 Tiêu chí
  3. Tra cứu và Góp ý Hướng dẫn đánh giá 83 Tiêu chí
  4. Lịch KTĐG CLBV và Đánh giá viên
  5. Diễn đàn QLCL&ATNB

Đây là cách nhanh nhất để nhận hỗ trợ:

  • Tìm câu trả lời tại trang hướng dẫn tương ứng. Nếu không có câu trả lời bạn cần, hãy viết câu hỏi (bình luận) ngay bên dưới nội dung liên quan.
  • Nếu có yêu cầu khác, vui lòng gửi cho chúng tôi bằng cách click vào "Góp ý hoặc Yêu cầu hỗ trợ" ở góc dưới phải trang.

Hoạt động gần đây

Thứ ba, Tháng 11 20

Thứ sáu, Tháng 11 16

Thứ tư, Tháng 11 14