Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Task

Bệnh viện Mắt Hà Nội - Nam Định đã đăng ký, được cấp tài khoản và đã thực hiện tự đánh giá bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn (ngày 10/8), tuy nhiên trên tài khoản quản lý của Sở Y tế Nam Định không hiển thị đơn vị và phiếu đánh giá.

Kính mong nhóm kỹ thuật hướng dẫn, hỗ trợ.

Trân trọng!

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Được rồi nhé bạn, bạn vui lòng kiểm tra lại giúp.

Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
3
»
Low
Your profile picture

Sở đã kiểm tra lại, tuy nhiên Bệnh viện Mắt Hà Nội - Nam Định mới được thêm vào phần mềm khảo sát hài lòng người bệnh (như ảnh hailong.chatluongbenhvien.vn); tại phần mềm đánh giá bệnh viện an toàn vẫn chưa có đơn vị (như ảnh covid.chatluongbenhvien.vn)

Kính nhờ nhóm hỗ trợ kỹ thuật kiểm tra và thực hiện lại.

Trân trọng!

Đính kèm hình ảnh, tài liệu:»
Phần:
H. YÊU CẦU HỖ TRỢ
»
Trạng thái:
Closed
»
Open
Ưu tiên:
Low
»
Normal
Your profile picture

Trên hệ thống khảo sát hài lòng đã có Bệnh viện Mắt Hà Nội - Nam Định, trong khi phần mềm đánh giá bệnh viện an toàn phòng, chống COVID-19 chưa có đơn vị (theo ảnh đính kèm)

Kính mong nhóm kiểm tra lại và hỗ trợ đơn vị. Trân trọng cảm ơn!

Your profile picture

Đã cập nhật rồi nhé bạn, bạn có thể truy cập lại nhé.

Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
Normal
»
1

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ ba, Tháng 10 27

Thứ bảy, Tháng 10 24