Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Nhờ anh/chị kiểm tra giúp em xem quý I/2020 em nhập đầy đủ 100 phiếu nhưng giờ kiểm tra thì không có phiếu nào của Quý I ạ

Em cảm ơn ạ

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Về việc số liệu phân tích có sự thay đổi, bạn vui lòng tham khảo thông báo này nhé: https://chatluongbenhvien.vn/phan-mem-qlcl-dung-cho-bo-y-te/khao-sat-hai...

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 11 25

Thứ sáu, Tháng 11 20

Thứ hai, Tháng 11 16

Thứ sáu, Tháng 11 13

Thứ ba, Tháng 10 27