Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Từ ngày 01/07 - 31/08/2020 BV Đa Khoa Trí Đức đã nhập 82 phiếu khảo sát người bênh ngoại trú, nhưng khi phân tích kết quả tự khảo sát chỉ có 57 phiếu

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Chúng tôi đã kiểm tra và trong khoảng thời gian từ 01/07/2020 - 31/08/2020, bệnh viện chỉ nhập 57 phiếu bạn nhé.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 11 25

Thứ sáu, Tháng 11 20

Thứ hai, Tháng 11 16

Thứ sáu, Tháng 11 13

Thứ ba, Tháng 10 27