Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Deferred
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Không hiển thị được nội dung để tải bẳng chứng cải tiến theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện dù đã đăng nhập vào khung giờ theo quy định (trước 8h và sau 18h)

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin Chào,

Bạn vui lòng cập nhật lại nhé.

Phần:
H. YÊU CẦU HỖ TRỢ
»
Trạng thái:
Open
»
Deferred
Ưu tiên:
3
»
Low

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ hai, Tháng 1 25

Thứ sáu, Tháng 1 15

Thứ ba, Tháng 1 12

Thứ hai, Tháng 1 11

Thứ sáu, Tháng 1 8