Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

TTYT huyện Châu Đức đã tiến hành KSHLNB nội trú 6 tháng đầu năm: 

+ Quý I: Từ 21/02/2020 - 20/03/2020 với 96 phiếu

+ Quý II: Từ 01/05/2020 - 03/06/2020 với 87 phiếu

Tổng cộng 6 tháng đầu năm 2020 đã nhập 183 phiếu khảo sát hài lòng người bệnh nội trú lên phần mềm. Đính kèm hình ảnh trích xuất báo cáo file excel đơn vị đã tải về trên phần mềm "webform submissions 6"

Tuy nhiên sau thời gian bảo trì phần mềm KSHLNB nội trú ( khoảng từ ngày 07/06/2020) phát sinh một số vấn đề như sau:

+ Tổng số phiếu nội trú đơn vị đã khảo sát chỉ còn 30 phiếu và không có mã số phiếu. Trích xuất báo cáo cũng ra kết quả của 30 phiếu trên. (đính kèm hình ảnh "đề trình nội trú" và "truy cập đệ trình nội trú bị từ chối")

+ Trích xuất báo cáo HLNB nội trú và ngoại trú năm 2019 ra kết quả nhưng tổng số phiếu được phân tích là 0. Trong khi đó báo cáo KSHL NVYT là ra kết quả trên số phiếu phân tích là 149. (Đính kèm hình ảnh "thống kê cả 3 khảo sát năm 2019")

+ Phần ý kiến khác: Không hiển thị nội dung gì mặc dù có nội dung ý kiến khác

+ Khi truy cập vào KHẢO SÁT HÀI LÒNG => MẪU SỐ 1 - NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ: Bình thường phía trên sẽ hiện lên dòng chữ: Xem nhanh danh sách phiếu đã nhập hoặc trích xuất dữ liệu file excel nhưng giờ không có nên không thể kiểm tra tất cả các phiếu đã nhập. (Đính kèm hình ảnh "màn hình KSHL nội trú")

Kính mong BS Tùng hỗ trợ, hướng dẫn để đơn vị lấy lại dữ liệu đã nhập.

Đồng thời đơn vị cũng có ý kiến đề xuất: phần trích xuất báo cáo khảo sát hài lòng, nội dung ngày khảo sát nên chọn trích xuất theo ngày khảo sát đã ghi trên phiếu chứ không trích xuất theo ngày nhập phiếu. Lý do; đơn vị tiến hành khảo sát trong vòng 1 tháng, các khoa, phòng sau khi khảo sát xong sẽ nộp lại cho bộ phận QLCL nên trích xuất báo cáo theo ngày nhập không chính xác.

Trân trọng cảm ơn và mong phản hồi cho đơn vị sớm nhất.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

» , »

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 9 22

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19