Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Mình nhập kết quả kiểm tra 6 tháng đầu năm 2021 nhưng không hiển thị chổ nhập

Nhờ hỗ trợ ạ

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

Dịch tễ

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ sáu, Tháng 9 10

Thứ hai, Tháng 8 9

Thứ tư, Tháng 7 21