Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Problem

Kính gửi quý Anh/ Chị quản lý phần mềm KTBV

Hiện tại phần mềm KTBV 6 tháng đầu năm 2021 bệnh viện nhập điểm bị Lỗi ạ. Các tiêu chí chấm mức 4-5  đều cập nhập điểm Mức 1.

Kính nhờ quý Anh/ Chị kiểm tra giúp ạ

Trân trọng cảm ơn!

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Về phần mềm KTBV 6 tháng đầu năm, bạn vui lòng liên hệ với hỗ trợ của phần mềm nova nhé.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

Dịch tễ

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ sáu, Tháng 9 10

Thứ hai, Tháng 8 9

Thứ tư, Tháng 7 21