Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Em xin hỏi về phần nhập điểm KSHL trong phần KTBV 2021-2022: Lần nhập đầu tiên là khi có QĐ 85/QĐ-BYT thì e nhập được điểm KSHL theo kết quả ks quý 4 (do bv thực hiện kshl quý 4 vào tháng 12 nên không ks lại nữa). Lần nhập thứ 2 khi có cv 276/KCB-QLCL-CĐT thì k thể nhập điểm KSHL, sau khi ấn tính điểm thì tất cả điểm KSHL về 0. Em mong nhận được sự hỗ trợ sớm để hoàn thành phần KTBV, xin cảm ơn!

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Phần mềm chỉ tính các phiếu được chọn "kiểu khảo sát" phù hợp.

Trân trọng

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19