Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Problem

NHỞ XÓA DÙM PHIẾU KHẢO SÁT :

MÃ PHIẾU LÀ:67419-11-NT-057

LÝ DO: NHẬP TRÙNG NÊN KHÔNG LẤY ĐƯỢC BÁO CÁO CHÍNH XÁC ĐƯỢC !

CÁM ƠN

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

»

Trạng thái:
pending
»
Closed
Your profile picture

Xin chào,

Bạn có thể sửa thành phiếu mới. Phần mềm không hỗ trợ xoá.

Trân trọng.

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 10 13