Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Task

Sau khi nhập điểm kiểm tra theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phiên bản 2.0. Đơn vị đã bấm cập nhật và hoàn thành kết quả Tổng điểm đều là 0. Đề nghị được hỗ trợ

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Phần mềm vừa được điều chỉnh, nên có thể có sai sót. Vấn đề của bạn đã được khắc phục. Bạn vui lòng kiểm tra, hãy chụp hình và gửi cho bộ phận kỹ thuật nếu còn lỗi này.

Trân trọng.

Phụ trách:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
Normal
»
1

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 10 13