Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Problem

Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất nhờ anh chị Admin hỗ trợ trài khoản của đơn vị (Kkbv-12303) mà hiện giwof đăng nhập không được nhờ anh chị giúp

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào quý đồng nghiệp,

Tài khoản bệnh viện yêu cầu hỗ trợ trên trang qlbv. Kính đề nghị liên hệ bộ phận hỗ trợ của trang qlbv.
Trân trọng

Trạng thái:
pending
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 10 13