Sau khi đã nhập báo cáo điểm, để in kết quả ra có thể làm theo các bước sau:
- Bước 1: Vào lại mục Báo cáo điểm đánh giá

- Bước 2: Chọn Xem các lần báo cáo trước. Ở trang này, người dùng có thể in kết quả của từng phiếu hoặc xuất ra excel toàn bộ các phiếu đã nhập

- Bước 3: Để in kết quả từng phiếu, tại cột Mã số, bấm vào phiếu cần in

- Bước 4: Ở trang kết quả, bấm Ctrl + P để tiến hành in phiếu

- Bước 5: Để xuất excel danh sách phiếu đã nhập, ở cuối màn hình bấm vào nút để xuất ra toàn bộ danh sách phiếu. 

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ hai, Tháng 11 14

Thứ hai, Tháng 7 18

Thứ hai, Tháng 6 13