Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Problem

xin chào support. tôi sử dụng chức năng gửi bằng chứng 83 tiêu chí trên chrome thì bị báo lỗi không upload đc hình ảnh minh chứng (ảnh của tôi định dạng .jpg; size 189kb), chuyển sang dùng IE thì cũng gần như tương tự, mong đc sớm hỗ trợ để 

nội dung lỗi:

Yêu cầu AJAX HTTP kết thúc bất thường.
Rà lỗi theo thông tin sau.
Đường dẫn: /file/ajax/field_oa_media/9/field_oa_media/und/form-5KIJ0YVzdHB8GoQ7OCWzgPejdZ5hd_jP2UwBLQ6fWR0
StatusText: n/a
ResponseTextt: 500 Internal Server Error
nginx/1.14.2
ReadyState: ,

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Chúng tôi đã sửa xong, bạn có thể up bằng chứng lại nhé.

Phần:
H. YÊU CẦU HỖ TRỢ
»
Ưu tiên:
3
»
Low

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

Dịch tễ

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 10 7

Thứ sáu, Tháng 9 10

Thứ hai, Tháng 8 9