Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Thưa anh chị, trong tiêu chí A1.4, tiểu mục 19 có yêu cầu bệnh viện phải có hệ thống cung cấp Oxy trung tâm và khí nén. Nhưng BV Phổi Nghệ An chỉ có hệ thống Oxy trung tâm thôi thì có tính là đạt không ạ.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào quý đồng nghiệp,

Nếu bệnh viện chỉ có hệ thống Oxy trung tâm (không có khí nén) thì sẽ không được tính đạt ạ.

Xin cảm ơn

Phần:
H. YÊU CẦU HỖ TRỢ
»
Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
1
»
Low

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 9 22

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19