Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Problem

Dạ chào anh chị cho em hỏi về việc báo cáo bộ tiêu chí điểm Covid hàng tháng, tháng 2 nhập báo cáo nhưng em thấy xuất hiện trên các báo cáo trước mặc dù em có xem được và lưu lại sao khi nhập nhưng không hiện trên mục các báo cáo trước. Em cảm ơn

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ hai, Tháng 1 25

Thứ sáu, Tháng 1 15

Thứ ba, Tháng 1 12

Thứ hai, Tháng 1 11

Thứ sáu, Tháng 1 8