Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
Normal
Loại yêu cầu
Feature Request

Chào anh/chị

Em là Minh Tâm, nhân viên phòng Tổ chức hành chính - Bệnh viện Sản Nhi An Giang. Em phụ trách nhập khảo sát hài lòng nhân viên y tế

Khi trước, em in phiếu khảo sát theo mẫu và phát về từng cá nhân. Sau đó em sẽ nhập từng phiếu lên cổng Quản lý chất lượng. Nhưng thời gian gần đây, em đã chuyển qua khảo sát nhân viên y tế qua Google Biểu mẫu và xuất về file tổng hợp bằng excel. Cho em hỏi, mình có cách nào import 1 file (Ví dụ: excel) lên cổng 1 lần mà không phải mất thời gian nhập từng phiếu như trước không ạ. Nếu không có tính năng đó thì mình có được đề xuất thêm tính năng đó vào hệ thống không ạ. Em cám ơn

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19