Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Task

Hiện nay Đoàn kiểm tra của Sở Y tế vẫn chưa thể gửi hình ảnh bằng chứng.

Kính đề nghị Bộ Y Tế chỉnh sửa phần mềm.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Theo hướng dẫn của CV, Sở Y tế lựa chọn bằng chứng để bệnh viện tự up lên ạ.

Xin cảm ơn

Phần:»
H. YÊU CẦU HỖ TRỢ
Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
High
»
1

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Hôm nay, Tháng 11 25

Thứ sáu, Tháng 11 20

Thứ hai, Tháng 11 16

Thứ sáu, Tháng 11 13

Thứ ba, Tháng 10 27