Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi nhờ các a/c support xóa dùm các bản ghi đã nhập liệu chưa đúng nhưng đơn vị không xóa được.

2021152

49802 - Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi - Bình Thuận

1. Bệnh viện tự đánh giá hàng tháng

Tháng 8

1

Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi - Bình Thuận

5 Th8 2020 - 2:39ch

2021143

49802 - Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi - Bình Thuận

1. Bệnh viện tự đánh giá hàng tháng

Tháng 8

1

Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi - Bình Thuận

5 Th8 2020 - 2:26ch

2020611

49802 - Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi - Bình Thuận

6. Hình thức khác

Tháng 12

1

Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi - Bình Thuận

3 Th8 2020 - 9:36sa

20229

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Trong 1 tháng nếu nhập nhiều phiếu, vui lòng chọn số lần nhập ở các phiếu và cùng 1 tháng thì chỉ lấy kết quả của phiếu cuối cùng. Vì vậy cũng sẽ không cần xoá.

Phần:
H. YÊU CẦU HỖ TRỢ
»
Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
3
»
Low

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 9 17

Thứ hai, Tháng 8 31

Thứ sáu, Tháng 8 28