Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Task

Kính gửi bộ phận hỗ trợ,

Bệnh viện Cam Ranh xin hỏi nội dung khảo sát Nuôi con bằng sữa mẹ thực hiện theo văn bản nào? Tôi đã tìm hiểu hướng dẫn trên phần mềm cũng như trong phần Quản lý chất lượng của trang web kcb.vn nhưng không tìm được gì.

Kính mong bộ phận hỗ trợ giúp.

Cảm ơn.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

» , »

Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
High
»
1

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19