Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Kính gửi Anh/Chị hỗ trợ kỹ thuật,

Hiện tại Bệnh viện đang tiến hành khảo sát và nhập khảo sát Hài lòng người bệnh và nhân viên y tế năm 2022, trong quá trình nhập bệnh viện kiểm tra nhập liệu ở tab "Báo cáo khảo sát hài lòng" thì có ô trạng thái "Gởi kết quả đến Bộ Y tế", bệnh viện xuất trạng thái "Tất cả" thì có đủ phiếu khảo sát đã nhập, nhưng tình trạng "Có gởi" và "Không gởi" thì không đủ phiếu.

Trong lúc nhập phiếu khảo sát bệnh viện cũng không thấy có mục tích có "có gởi" hay "không gửi" này.

Vậy, xin cho bệnh viện hỏi là trạng thái này có ảnh hưởng gì đến kết quả khảo sát của bệnh viện và thống kê của Bộ Y tế theo số lượng mẫu nhập đi không ạ? Nếu cần khắc phục xin chỉ giúp cách để bệnh viện tiến hành khắc phục sớm, tránh trễ thời gian nhập dữ liệu khảo sát ạ?

Trong lúc chờ đợi phản hồi của quý Anh/Chị, xin chân thành cảm ơn!

Mã Bệnh viện: 41204, Tên người dùng: 41TTH.BD

Mail: bvbdien@thuathienhue.gov.vn

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19