Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Problem

Admin cho hỏi 

Phần mềm của đơn vị hiện tại không nhập được Phiếu KS và in báo cao gửi cấp trên theo quy định
Xin hỗ trợ từ admin

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Quý đồng nghiệp vui lòng chụp màn hình gửi chúng tôi ạ,

Hiện các đơn vị vẫn làm bình thường

Xin cảm ơn

Phụ trách:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
pending
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

Dịch tễ

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 10 7

Thứ sáu, Tháng 9 10

Thứ hai, Tháng 8 9