Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Task

Bệnh viện không thể vào phần bằng chứng được nhờ các đội kỹ thuật hỗ trợ giúp ạ.

Cảm ơn.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Bạn đang đăng nhập bằng tài khoản của Sở Y tế. Hãy đăng nhập bằng tài khoản của bệnh viện.

Phụ trách:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
Open
»
Closed
Your profile picture

Hay thật! tại sao thành viên đoàn kiểm tra sau khi chụp ảnh lại dùng tài khoản của bệnh viện để up ảnh thật là vi diệu. 

Tôi thấy không hợp lý chút nào, đã đăng ký tài khoản đánh giá viên, tại sao không giao cho tài khoản đánh giá viên upload ảnh bằng chứng, không thì phải cấu hình cho tài khoản của Sở Y tế upload chứ?

Mong đội kỹ thuật có giải pháp hợp lý

Your profile picture

Xin chào,

Tài khoản của Sở Y tế có rất nhiều quyền trên các phần mềm khác nhau. Nhưng thực tế là một số sở đưa tài khoản cho thư ký hoặc cho bệnh viện nhập KSHL. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến tính bảo mật.

Chúng tôi sẽ mở quyền này cho Sở Y tế Hòa Bính. Hướng dẫn tại đây: http://chatluongbenhvien.vn/huong-dan-phan-mem/huong-dan-phan-mem-bang-c...

Sở Y tế nào quản lý tài khoản chặt chẽ, vui lòng liên hệ để chúng tôi mở thêm quyền.

Xin cảm ơn.

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

Dịch tễ

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 10 7

Thứ sáu, Tháng 9 10

Thứ hai, Tháng 8 9