Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Deferred
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Task

xin mẫu báo cáo đánh giá hiệu quả việc áp dụng sáng kiến và giải pháp mới và khắc phục nhược điểm

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Yêu cầu này không liên quan đến vấn đề kỹ thuật. Nhưng chúng tôi vẫn để đây, hi vọng có ai đó giúp bạn.

Chúng tôi cũng thấy bạn gửi yêu cầu này 2 lần. Vui lòng lần sau gửi 1 lần thôi. Xin cảm ơn.

Phần:»
H. YÊU CẦU HỖ TRỢ
Phụ trách:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
Open
»
Deferred
Ưu tiên:
High
»
1

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 10 13