Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Problem

Bệnh viện không tải được bằng chứng lên trang web, kính nhờ Ban biên tập hỗ trợ. Không truy cập được vào đường link [GỬI BẰNG CHỨNG].

Cảm ơn!

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Chúng tôi đã cấu hình cho đơn vị bạn,

Vui lòng kiểm tra lại.

Xin cảm ơn

Phụ trách:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19