Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Đăng nhập vào giao diện gửi bằng chứng không được Bệnh viện Phổi Đồng Nai kính nhờ hỗ trợ, đã đăng nhập bằng tài khoản bệnh viện 

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Chúng tôi đã cấu hình cho đơn vị. Vui lòng kiểm tra.

Xin cảm ơn

Phụ trách:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
3
»
Low
Loại yêu cầu:
Problem
»
Task

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19