Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Task

Kính gửi Cục Quản lý Khám chữa bệnh!
BV Phụ sản - Nhi ĐN xin phép hỏi: BV đã cập nhật thông tin chung của BV lên trực tuyến thoe link hướng dẫn, riêng mục "Mạng xã hội" vì BV chưa có trang mạng riêng của BV nên đã bỏ qua. Nhưng sau khi cập nhật, nhấn vào link vẫn báo BV chưa cập nhật thông tin.
Cho phép em hỏi bv có lỗi ở chỗ nào không ạ?

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Bệnh viện xem CV 1533 đã hoàn thành chưa ạ?

Phần:»
H. YÊU CẦU HỖ TRỢ
Phụ trách:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
Normal
»
1

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

Dịch tễ

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 10 7

Thứ sáu, Tháng 9 10

Thứ hai, Tháng 8 9