Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Task

anh kiểm tra hộ em xem bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la đã gửi anh chưa hộ em với ạ 

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Ok rồi bạn nhé.

Nếu chưa gửi thành công thì ô để nhập báo cáo sẽ không ẩn đi đâu :)
Cảm ơn bạn nhé

Phụ trách:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
3
»
1

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

Dịch tễ

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 10 7

Thứ sáu, Tháng 9 10

Thứ hai, Tháng 8 9