Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Task

Đơn vị đã cập nhật thông tin, nhưng khu truy cập phần mềm vẫn xuất hiện yêu caapf cập nhật. Đề nghị quý cơ quan hỗ trợ thêm ạ

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,
Vui lòng xem CV1533 bạn đã làm chưa?

Xin cảm ơn

Phần:»
H. YÊU CẦU HỖ TRỢ
Phụ trách:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
Normal
»
1
Loại yêu cầu:
Problem
»
Task

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 9 22

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19