Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Bệnh viện đã đăng tải 1 số bằng chứng theo hướng dẫn nhưng khi kiểm tra số lượng bằng chứng thì không hiện tên đơn vị

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

»

Your profile picture

Xin chào,

Chúng tôi đã xem lại cấu hình của tài khoản, vui lòng kiểm tra nhé.

Xin cảm ơn.

Phần:»
H. YÊU CẦU HỖ TRỢ
Phụ trách:»
Hỗ trợ KT
Loại yêu cầu:
Problem
»
Task
Your profile picture

» , »

Trạng thái:
Open
»
Closed
Your profile picture

Cảm ơn đã hỗ trợ

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 9 22

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19