Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Task

Ngày 26/11/2018 Cục Quản lý KCB có ra văn bản 1413/KCB-QLCL&CĐT về việc bổ sung hướng dẫn đánh giá tiêu chí D3.3 nhưng đơn vị không đăng tải được ảnh, bằng chứng đánh giá chất lượng năm 2017. Đề nghị được hỗ trợ

Thanks!

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

»

Ưu tiên:
1
»
3
Your profile picture

Bạn xem issue này nhé http://huongdan.chatluongbenhvien.vn/huong-dan-ho-tro-hoat-dong-qlclatnb...

Phụ trách:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
3
»
1

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 10 13