Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Mình là đánh giá viên của đoàn kiểm tra, sau khi đăng nhập vào phần mềm khảo sát hài lòng của người bệnh, nhập phiếu thì báo lỗi : Thông tin Bệnh viện khác cần được nhập.? 

Mình đăng ký tài khoản đánh giá viên rồi

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Annh chị sử dụng tài khoản của bệnh viện hoặc của sở y tế nhé.

Xin cảm ơn

Phụ trách:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
3
»
Low

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 10 13