Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Task

Đề nghị hỗ trợ đổi tên hành chính của đơn vị Bệnh viện Đa khoa huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng thành Trung tâm Y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng cho phù hợpp với tên gọi hiện nay. Xin cám ơn

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Anh chị xem hướng dẫn và tự đổi tên.

Xin cảm ơn

Phụ trách:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
3
»
1
Loại yêu cầu:
Problem
»
Task

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 10 13