Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Căn cứ đề xuất và ý nghĩa Tiểu mục C9.4: Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý

Thông tư 05/2016/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú. 

Các nội dung này đã thay thế bằng thông tư mới năm 2018 đề nghị Bộ Y tế thay đổi

THÔNG TƯ 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 52/2017/TT-BYT NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2017 QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN THUỐC VÀ KÊ ĐƠN THUỐC HÓA DƯỢC, SINH PHẨM TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin cảm hơn, chúng tôi sẽ chuyển cho cán bộ liên quan.

Phụ trách:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
Open
»
Closed
Your profile picture

Xin chào

Các văn bản mới ra sau tự động sẽ được sử dụng luôn.

Xin cảm ơn

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19