Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Problem

lỗi này xử lý thế nào ạ 

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Cảm ơn bạn đã báo sự cố này. Chúng tôi đã chạy cấu hình phần mềm để sửa lỗi. Bạn thử lại nhé.

Phần:»
H. YÊU CẦU HỖ TRỢ
Phụ trách:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
High
»
1
Your profile picture

Closed

Loại yêu cầu:
Task
»
Problem

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

Dịch tễ

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 1 19

Thứ ba, Tháng 1 18

Thứ hai, Tháng 1 17