Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Task

phần mềm KSHL.chatluongbenhvien bây giờ không có xuất được file ecxel ạ? Xin hỗ trợ gấp 

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,
Vẫn bình thường mà. Vui lòng xem hướng dẫn.

:)

Phần:»
H. YÊU CẦU HỖ TRỢ
Phụ trách:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
High
»
1
Loại yêu cầu:
Problem
»
Task

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 9 22

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19