Kính gửi quý đồng nghiệp,

Thời gian qua, nhóm hỗ trợ đã cố gắng hết sức để hỗ trợ các đơn vị qua điện thoại, qua ý kiến dưới các hướng dẫn cụ thể, qua các yêu cầu được gửi lên website, qua đường email. Nhận thấy nhiều đồng nghiệp gửi zalo kèm hình ảnh rất tiện và nhanh chóng, tuy nhiên lại quá tải cho đội ngũ kỹ thuật vì phải hỗ trợ riêng lẻ. Nhiều yêu cầu trùng, hoặc các yêu cầu không liên quan đến kỹ thuật.

Do đó để hỗ trợ kiểm tra cuối năm và kết nối để các bệnh viện chia sẻ kinh nghiệm tốt hơn, nhóm kỹ thuật tạo các nhóm trên zalo. Hi vọng cách hỗ trợ này mang lại hiệu quả.

Kính mong quý đồng nghiệp tuân thủ một số quy định khi tham gia nhóm:
1. Chỉ gia nhập nhóm thích hợp;
2. Hạn chế các tin nhắn cá nhân.

Quý đồng nghiệp cần chia sẻ thêm các lĩnh vực nào khác, vui lòng comment bên dưới. Dựa trên sự quan tâm của các đơn vị. nhóm kỹ thuật sẽ hỗ trợ để kết nối các đơn vị theo các chủ đề thích hợp trong thời gian tới.

Bên cạnh các nhóm Zalo cụ thể theo lĩnh vực hay địa phương, các vấn đề chung quý đồng nghiệp có thể tìm hiểu, hỏi và nhận hỗ trợ trên Facebook.

 

1. Khảo sát hài lòng

Link zalo: https://zalo.me/g/nawyhw964

QR code link zalo: 

2. 37 Tiêu chí phòng chống covid

Link zalo: https://zalo.me/g/isnnso259

QR code link zalo: 

3. Báo cáo sự cố y khoa

Link zalo: https://zalo.me/g/efodyo700

QR code link zalo: 

4. 83 tiêu chí

Link zalo: https://zalo.me/g/yvmlcq540

QR code link zalo:

5. 5S

Link zalo: https://zalo.me/g/zhchfu819

QR code link zalo: 

6. Phần mềm Lean

Link zalo: https://zalo.me/g/qumvax359

QR code link zalo:

7. Kiểm tra bệnh viện

Link zalo: https://zalo.me/g/gwelwl537

QR code link zalo: 

8. BẢO HIỂM Y TẾ - CLBV

Link zalo: https://zalo.me/g/churkm429

QR code link zalo: 

Chất lượng bệnh viện không thể tách rời BHYT, viện phí và các thủ tục liên quan. Cải tiến lĩnh vực này luôn là sự quan tâm lớn của các cấp lãnh đạo, quản lý và nhân viên bệnh viện.

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

Dịch tễ

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV