"Dự án Nâng cao an toàn y tế thông qua tăng cường hệ thống trong bệnh viện tại Việt Nam năm 2020"

Khóa học được tổ chức vào các ngày 4/11 đến ngày 7/11, và ngày 13/11 tại Vĩnh Phúc. Thông tin chi tiết về khóa học và link đăng ký học online qua zoom xem chi tiết tại đây: https://chatluongkhamchuabenh.vn/group/11/stream

---

NCGM (Center Hospital of the National Center for Global Health and Medicine) cùng với Bộ Y tế đã đào tạo và tổ chức diễn đàn Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh cho các bệnh viện Việt Nam từ 2015 đến nay.

Tổ chức đã đào tạo 33 học viên tại Nhật Bản. Đến này có 5 diễn đàn tại Việt Nam đã được tổ chức:
1/2016, tại bệnh viện Bạch Mai
9/2016, tại bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng
9/2017, tại bệnh viện Bà Rịa
1/2019, tại bệnh viện Đức Giang
1/2020, tại bệnh viện Hùng Vương

Năm 2020, khóa học được tổ chức tại Vĩnh Phúc với sự tham gia của 39 học viên và 19 bệnh viện.

---

Nếu có thắc mắc, quý đồng nghiệp cũng có thể chia sẻ, hỏi đáp các vấn đề về QLCL&ATNB tại các nhóm cụ thể [BYT] Nhóm Zalo hỗ trợ, trao đổi nhanh về các vấn đề QLCL & ATNB

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV