Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Kính gửi các Anh/ chị,

Hiện tại em không vào được mục gửi hình ảnh/ tài liệu minh họa cho 83 tiêu chí. Nhờ anh/ chị admin hỗ trợ giúp em.

Em xin cảm ơn,

Trân trọng,

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Chúng tôi đã tiến hành cập nhập, bạn có thể truy cập lại nhé.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Hôm nay, Tháng 11 25

Thứ sáu, Tháng 11 20

Thứ hai, Tháng 11 16

Thứ sáu, Tháng 11 13

Thứ ba, Tháng 10 27