Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Không biết phần mềm Kiểm tra chất lượng bệnh viện bị vấn đề gì mà bệnh viện Bình An Quảng Nam vào để nhập kết quả kiểm tra 6 tháng đầu năm 2021 thì không vào được, báo lỗi. Nhờ CNTT hỗ trợ. Cảm ơn./.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Để nhập điểm kiểm tra 6 tháng đầu năm, bạn vui lòng truy cập vào phần mềm Nova nhé. 

Trạng thái:
pending
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 9 22

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19