Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã thực hiện khảo sát hài lòng nhân viên y tế quý 1/2021, nhờ các anh hỗ trợ import dữ liệu vào phần mềm Khảo sát hài lòng giúp.

Nếu có lỗi xin hướng dẫn giúp.

Cảm ơn ạ.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Các phiếu KSHL vui lòng nhập trực tiếp lên phần mềm, hiện tại phần mềm chưa hỗ trợ chức năng import nhé bạn.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

Dịch tễ

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 7 21

Thứ tư, Tháng 7 14