Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Ứng dụng khảo sát hài lòng trên thiết bị thông minh; Mục 3. Khảo sát ý kiến nhân viên y tế; A3. Chuyên môn được đào tạo chính: 1. Bác sỹ; 2. Dược sỹ; 3. Điều dưỡng, hộ sinh; 4. Kỹ thuật viên. Nhờ admin bổ sung giúp "5. Khác (ghi rõ)".

Vì khối phòng chức năng có chuyên môn khác không nhập vào được

Chân thành cám ơn!

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Cám ơn bạn đã góp ý, chúng tôi sẽ cập nhật thêm.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 9 22

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19