Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Problem

Bệnh viện vừa nhập phiếu khảo sát xong, đến khi vào phân tích kết quả tự khảo sát thì mất hẳn khoa Đông y (mã khoa là DY06) tất cả 15 phiếu, nên không thể tổng hợp được

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Bạn có thể chụp ảnh màn hình lỗi bạn gặp phải không?

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 4 7

Thứ hai, Tháng 3 29